Daar ligt het dan … BAM … gedropt midden in de groep

Daar ligt het dan … BAM … gedropt midden in de groep

We zitten midden in een teamdag en de teamleden hebben net met de meetlat aangegeven welk cijfer ze de samenwerking op dit moment geven. Het is een magere 5,5 tot 6 voor de huidige situatie. Gelukkig geven ze unaniem aan dat het voorheen wel een 8 tot 8,5 was.  ...
Hoe zuiver is jouw intentie bij het geven van feedback?

Hoe zuiver is jouw intentie bij het geven van feedback?

Weten wat jouw intenties zijn is belangrijk voor de boodschap die jij wilt geven. Na een werkoverleg liep ik samen met één van de teamleden naar de uitgang van het gebouw. Hij zei dat het eigenlijk de bedoeling was dat er tijdens het werkoverleg ook feedback wordt...