Afspraken zijn als de knoop in je zakdoek, een houvast voor jou en je collega om naar terug te grijpen als je het even niet meer weet. 

Jouw team heeft tijdens een teamdag doelen geformuleerd die aansluiten bij de organisatie. Tijdens een brainstorm zijn de benodigde acties benoemd en vervolgens over de teamleden verdeeld. 

Voor de vervolg opdracht worden de volgende vragen gesteld:

 • Hoe zorgen wij ervoor dat de doelen en acties zichtbaar zijn?
 • Welke afspraken maken wij om ervoor te zorgen dat de acties worden uitgevoerd?
 • Hoe zorgen wij ervoor dat afspraken worden nagekomen en zo niet, bespreekbaar gemaakt waarom niet? 

Poehh ……… je voelt de weerstand wanneer je de volgende reacties krijgt

 • Het is hier toch geen kleuterschool!
 • De doelen en acties zijn duidelijk genoeg hoor!
 • We weten allemaal heus wel wat we moeten doen en daar moet je dan maar op vertrouwen!
 • Ja, inderdaad en we durven elkaar heus wel aan te spreken hoor!
 • Daar hoef je echt niet ook nog eens afspraken over te maken! 

Herkenbaar? 

Ik heb deze reacties gehoord tijdens teamdagen met het team waar ik bij hoorde. In mijn rol als trainer en coach hoor ik deze uitspraken en voel ik de verontwaardiging. Het maken van afspraken wordt losgelaten in het vertrouwen dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor de eigen acties om de gezamenlijk afgesproken doelen te behalen.

En tja ….. ieder heeft zijn eigen waarden en normen, vult zijn werkzaamheden naar eer en geweten uit en onbewust verwacht je van de ander hetzelfde. Zonder duidelijke afspraken, procedures en regels zou het zomaar kunnen dat er verschillende visies en verwachtingen zijn die je van elkaar niet van weet. In de ogen van de ander worden zaken dan niet of gedeeltelijk nagekomen.

Het resultaat?

 • Een bron van onbegrip ….

En dan krijg je:

 • mensen die OVER elkaar praten i.p.v. MET elkaar,
 • wantrouwen,
 • conflicten en
 • een negatieve sfeer 

Hoe kan je verwachten dat iemand voldoet aan jouw verwachtingen als die niet worden uitgesproken? Afspraken maken is uitspreken wat jij verwacht dat iemand doet. 

Het is dus best belangrijk om duidelijke en heldere afspraken te maken. Het maken van afspraken in een team kan verduidelijkend en voorkomend weken bij problemen en conflicten. 

Afspraken kunnen gaan over:

 • Communicatie
 • Omgang met elkaar (gedrag)
 • De uitvoer van de taken
 • Wie is verantwoordelijk voor wat 

Afspraken zijn er om helderheid te hebben hoe we te werk gaan en dat we het daarover eens zijn. Op het anders of niet nakomen van de afspraken zijn de teamleden aanspreekbaar. Dat is niet altijd gemakkelijk en kan leiden tot discussies of conflicten. 

Huur mij in om te helpen om heldere teamafspraken te maken, waarbij meningsverschillen en conflicten er mogen zijn om die vervolgens samen op te lossen en waar we met elkaar praten i.p.v. over elkaar. 

 

Wil jij graag met jouw team verder ontwikkelen?
Zie jij even niet hoe en welke stappen daarvoor nodig zijn?

Weten wat ik daarin voor jou kan betekenen?
Maak een afspraak via mijn contact formulier.