“We moeten praten over samenwerking, want er is van alles aan de hand in het team!”

Als aanvulling zegt de leidinggevende: “Maar het probleem is dat we nog niet zolang geleden 3 nieuwe jonge collega’s erbij hebben gekregen. We hebben nog weinig tijd gehad om elkaar beter te leren kennen.”

Tja dan zit je als trainer/coach dus opeens met een dubbele opdracht.

 • Het verbeteren van de samenwerking en
 • een nevendoelstelling dat de oude en de nieuwe garde kennis met elkaar maken.

Naast dat er twee doelen zijn is het van belang het hoofddoel “Beter samenwerken” zo scherp mogelijk geformuleerd te krijgen. Enkelvoudig en eenduidig!

Mijn voorstel is dan om tijdens een teamtraining of heidagen de twee uit elkaar te halen.

Deel 1: Ontmoeten

Starten met de doelstelling “Elkaar beter leren kennen” zorgt vaak voor een open, nieuwsgierige, tegemoetkomende houding. Deze ontmoeting kan al een positieve invloed uitoefenen op samenwerken.

Deel 2: Samenwerken

De vraag is: “Verbeteren van de samenwerking”.

Voordat ik met deze doelstelling verzamel ik informatie om het doel zo scherp mogelijk te krijgen, zodat hij eenduidig is!

Doel de training/coaching is “beter samenwerken”.

 • Wat verstaan zij daaronder?
 • Hoe zit beter samenwerken eruit?
 • Hoe gedragen de teamleden zicht dan?
 • Waar gaat het volgens hen mis?
 • Hoe zwaar telt het?
 • Is er al eerder aandacht aan besteed?
 • Zo ja, met welk resultaat?
 • Van wie komt de vraag?
 • Van het team zelf, de teamleider, van de hr-afdeling of van het hoger management?

Voor een optimaal resultaat van de training/coaching is het scherp krijgen van het doel van essentieel belang.

De antwoorden geven richting aan waar ik het team tijdens de teamtraining mee aan de slag laat gaan. Welke werkvormen en interventies ik in ga zetten om het team te helpen. Om helder te krijgen welke stappen het team heeft te zetten om het doel te bereiken.

 

Wil jij graag met jouw team verder ontwikkelen?
Zie jij even niet hoe en welke stappen daarvoor nodig zijn?

Weten wat ik daarin voor jou kan betekenen?
Maak een afspraak via mijn contact formulier.