Mijn visie? Teamontwikkeling is niet iets dat je 2x per jaar doet!

Teamontwikkeling kan en moet onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk

Waarom teamontwikkeling?

Een team heeft een doel, een taak, een missie, een bijdrage te leveren. Een team krijgt samenhang wanneer deze helder is, als de randvoorwaarden er zijn en als iedereen zich met het doel verbindt. Elk teamlid heeft zijn eigen talenten, kwaliteiten en waarden die bijdragen aan een effectieve samenwerking. Daarnaast zijn individu en team onderdeel van een groter geheel. Mensen zijn nu eenmaal mensen en we hebben allemaal een eigen persoonlijkheid, eigen kwaliteiten, uiteenlopende ambities en imperfecties. Hierdoor is samenwerken niet altijd gemakkelijk. Wat mij betreft is samenwerken niet alles samen doen, maar juist de taken verdelen en een ieders talent daarin optimaal inzetten om een gezamenlijk doel te behalen. Dit betekent dat ik ook aandacht besteed aan persoonlijke doelen en ontwikkeling door op individueel niveau te coachen.

Om goed te kunnen samenwerken is open communicatie van essentieel belang. Hoe communiceer je zelf? Welk effect heeft jouw communicatie en hoe kun je het anders doen om contact te maken? Oplopende emoties, spanning, ergernis en grote belangen kunnen een gesprek lastig maken. De juiste oefening maakt het verschil tussen conflict of begrip.

 Teamontwikkeling kan en moet onderdeel zijn van je dagelijkse praktijk als team.

Tijdens vergaderingen, projecten en 1-op-1 situaties is het belangrijk om altijd aandacht te besteden aan verbinding en verdieping binnen de samenwerking en je bewust zijn van de positie binnen de organisatie.

Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling slaagt alleen als je ook naar jezelf durft te kijken. Het is van belang om regelmatig zelfreflectie te doen. Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik het gedaan? Wat was het resultaat? Was die gewenst en wat kan ik een volgende keer anders doen?

Wat onder de tafel is op tafel

 Teamcoaching is succesvol samenwerken en tot zelfontwikkeling komen. Individuele coaching en teamcoaching is van grote waarde wanneer je gedragsverandering wenst. Het helpt je de onderliggende overtuigingen en emoties te onderzoeken en de juiste plek te geven, waardoor gedragsverandering op de langere termijn makkelijk en blijvend wordt. Op het moment dat je openstaat voor een diepgaand persoonlijk proces kun je elke dag leren. Door zelfreflectie leer ik ook elke dag. Naar een ander wijzen kan altijd, maar kijk eens naar jouw eigen gedrag en oefen. Door zelf te spelen met je bewust anders opstellen, merk je dat je een andere reactie krijgt. Het moment dat je zonder jezelf te verliezen een actie anders doet en merkt dat jouw omgeving ook vanzelf verandert; dat gun ik iedereen.