Een jaarprogramma met impact

Niet zomaar een gezellige teamdag of overdracht van theorie, juist in actie om datgene wat geleerd en afgesproken is direct toe te passen.

Waarom een jaarprogramma?

Verandering heeft tijd en oefening nodig. Daarom starten we het jaarprogramma met twee intensieve teamdagen. Tijdens deze teamdagen worden structuren en vastgeroeste patronen van jou en jouw team flink uitgedaagd. Dat moet ook. Er ontstaan waardevolle inzichten en er wordt interessante kennis en informatie opgedaan.

Nu lijkt dit misschien het hoogtepunt, maar het échte traject van verandering begint daarna. Juist door consistent en intensief aandacht te besteden na de teamdagen, kunnen we het effect dat is ontstaan doorzetten, waardoor de gedragsverandering blijvend zichtbaar wordt op de werkvloer. Zo voorkomen we dat opgedane en nieuwe inzichten in de dagelijkse praktijk verdwijnen.

Gedurende het jaar, coach ik op afgesproken momenten op individueel- en teamniveau. Tijdens de teamcoaching experimenteert het team met nieuw gedrag. Het onbespreekbare wordt bespreekbaar gemaakt. Het programma stem ik af op je organisatie. De interventies die we inzetten, kies ik zorgvuldig zodat ze constant relevant en ten dienste blijven voor het doel. Ik ga graag met jou in gesprek om het gewenste resultaat van het intensieve train- en coachprogramma vast te stellen.

Na dit intense jaar heb jij >

✔ Een team dat elkaar helpt en samenwerkt;
✔ Een team dat zelf conflicten oplost;
✔ Een team dat zelf kan plannen en doelen stelt;
✔ Een team dat in openheid communiceert;
✔ Een team met eigenaarschap en regie;
✔ Een team met minder personeelsverloop;
✔ Een team met minder ziekteverzuim;
✔ Meer ruimte in je agenda.

De kracht van het Jaarprogramma

De kracht van het jaarprogramma zit in de exclusieve begeleiding die je van mij krijgt. In verbinding samenwerken in het hier en nu. We onderzoeken steeds wat er nodig is in het moment, zodat we grote stappen zetten. Verbinding door communicatie met elkaar en als team in verbinding als deel van de organisatie.

Het voordeel van het werken met een externe coach

Een externe coach is een (extern en) neutraal persoon die het team begeleidt, iemand die niet belast is met lastige situaties of conflicten die ooit hebben gespeeld. Een externe coach die één doel voor ogen heeft: het resultaat behalen waar het team mee verder kan. Een coach die oog heeft voor de dynamiek, alle deelnemers en haar interventietechnieken hierop afstemt.

Geef mij één intens jaar en jullie toewijding. Een jaar dat enorme impact zal hebben op jou en je team. Zijn jullie klaar voor blijvende verandering?

Heel erg bedankt voor al jouw inspanning om ons team in beweging te krijgen. Daar lag een échte uitdaging voor jou denk ik zo. Wellicht zijn “boekhouders” wel de moeilijkste groep om in een veranderingsstructuur te krijgen? Jij bleef opgewekt, opbouwend en duidelijk. Fijn dat je dat zo kan; altijd respectvol naar een ander en zijn (soms misschien felle) standpunten maar daardoor niet meteen uit het veld geslagen. Heerlijk, ik hou daarvan (geef mij daar ook wat van). Yolanda kijkt op een heldere manier tegen dingen aan en verwoordt wat ze ziet en hoort op een prettige manier. Dit en het stellen van vragen zet mij aan het denken waardoor ik ga “omdenken” en de dingen eens van een andere kant bekijk.

– Nathalie Brandt – Secretariaat VvAA